MULTi  Design & Service


Fosen / Orkland / Hitra / Frøya

MULTi  Design & Service kan tilby tjenester innen byggesaksarbeid,

3D tegningsproduksjon og dokumentasjon for:


Nybygg, tilbygg, ombygging og innredning, garasje, anneks, hytte, enebolig, tomannsbolig, flermannsbolig, samt mindre driftsbygg, næringsbygg og kommunale enheter.

Typiske arbeidsområder:

  • Konsulentvirksomhet og rådgivning


  • Produksjon av byggemelding, nabovarsler, situasjonsplan og terrengsnitt


  • Oppmåling av eksisterende bygg


  • Produksjon av byggetegninger for nye og eksisterende bygg med forslag til innredningsløsninger og utendørs anlegg


  • Dokumentasjon for drift og vedlikehold av bygg og uteanlegg (FDV)

 

OppmålingEksisterende bygg, uteanlegg eller innredning måles opp som separat ordre eller som del av underlag for tegnings-produksjon og eventuelt byggemelding. Avhengig av omfang måles fasader, etasjehøyder og plassering av innvendige vegger, relevante innredningsdetaljer, dører og vinduer.

 

Tegningsproduksjon og dokumentasjon


Tegninger produseres i 3 dimensjonal modell, byggesakstegninger med fasade, plan og snitt ved hjelp av profesjonelt tegneprogram. Om ønskelig leveres dokumentasjon for drift og vedlikehold.


ByggesakMed enkelte unntak skal de fleste nye bygg, tilbygg og fasadeendringer byggemeldes for godkjenning av kommunen og berørte naboer. Avhengig av tiltakets omfang kan det i tillegg til lovpålagte skjema blandt annet være nødvendig med  vedlegg som situasjonsplan, bygge-tegninger, terrengsnitt og kvittering for nabovarsler. Garasjer og anneks/uthus opptil en viss størrelse  kan være unntatt krav til byggemelding.


Knut Solheim

MULTi Design & Service ble opprettet av ingeniør Knut Solheim i 2008.


Kompetansen bygger blandt annet på utdanning og allsidig erfaring gjennom 27 år som prosjektingeniør hos Norges Geotekniske Institutt (NGI) i Oslo og 11 år hos entreprenør Einar Brekstad AS i Trøndelag.

Copyright © Med enerett